עמיתים יקרים,

בעידן בו הידע הפך להיות נחלת הכלל וטכנולוגיות המידע הפכו לנגישות וזמינות בכל עת ובכל מקום, אנו עדים לשינוי תרבותי וטכנולוגי המסמן עידן חדש גם בתחומי הרפואה והבריאות.
במציאות זו בה המטופלים, הקהילה והמטפלים, חמושים בטכנולוגיות מידע מתקדמות מבוססות אמצעי מחשוב ניידים מתקדמים המקושרים כמעט תמיד לרשת, נראה טבעי כי גם שרותי הבריאות (כמו שירותי התיירות, השירותים הפיננסים, הבנקאות, הרכישות ברשת ועוד) נדרשים להיות זמינים "כאן ועכשיו".
המציאות החדשה, בה מודעות הקהילה לטיפול רפואי איכותי והצורך בקבלת שירותים רפואיים בסיוע רשת האינטרנט "כאן ועכשיו", בד בבד עם: עלויות האשפוז הגדלות, עליה בתוחלת החיים ובתחלואה כרונית והתעצמות תופעת הזיהומים הנרכשים במוסדות בריאות, מביאה למצב בו ארגוני ומוסדות הבריאות מעמידים את המטופל במרכז, תוך העברתו לסביבתו הביתית הטבעית (ככל הניתן) והנגשת שרותי הבריאות מרחוק בסיוע טכנולוגיות המידע החדשות.
טכנולוגיות מידע אלו מאפשרות את העצמת הקשר בין המטופל, המטפל ומערכת הבריאות תוך מזעור הצורך להעתיק את המטופל מסביבתו הטבעית, הקטנת חשיפת המטופל לזיהומים, הרחבת הנגישות לשירותי הרפואה והוזלת עלויות לכלל שירותי הבריאות.
לאור כך, בחרנו למקד השנה את הכנס בנושא: "מחוברים לבריאות – Connected Health" ואנו מזמינים אתכם להשתתף בכנס, לעדכן, להתעדכן ולקחת חלק פעיל בעיצוב עתיד מערכות המידע ברפואה בישראל.

בברכת כנס פורה,
אילן לוי, יו"ר ועדת התכנית