הנחיות להגשת תקצירים:

הגשת התקצירים באמצעות אתר האינטרנט בלבד בכתובת: www.ilami.org

מועד אחרון להגשת התקצירים: 20 במרץ 2014

משתתפים המעוניינים להגיש תקצירים בנושאים רלבנטיים מוזמנים לעשות זאת לפי רשימת הנושאים.
הצעות לנושאים נוספים ייבחנו ע”י הועדה.
התאמת העבודות להגשה במסגרת תכנית הכינוס תיבדק ע”י ועדת התכנית.
קבלת העבודה להצגה בכינוס מותנית בהרשמה מוקדמת לכינוס ובתשלום דמי הרישום של המרצה עד ל 24 באפריל 2014
המצגות שיוצגו בכינוס יפורסמו באתר הכינוס בפורמט PDF .
2. גודל עמוד: A4
4. אורך התקציר: עד 450 מילים
3. שוליים: יש להשאיר רווח של 4.5 ס”מ מכל הכיוונים
2. גודל אות: 12 נקודות
5. גופן: David
6. שפת התקציר: עברית

להגשת תקציר לחץ/י כאן