יו”ר הכינוס:
עוזיה גליל, מייסד מרכז גליל למידע רפואי, טלרפואה ורפואה אישית בטכניון

יו”ר האיגוד:
ד”ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל

ועדת תכנית:
יו"ר ועדת התכנית: אילן לוי, אוניברסיטת אריאל
יו"ר המסלול המיוחד: נחמן אש, אוניברסיטת אריאל
איילה גרבר, משרד הבריאות
שוש דגן, ILAMI
פיליפ ליבמן, Early Partners
בת עמי סדן, יו"ר האיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה
אדי קרניאלי, מרכז גליל, הטכניון ומרכז רפואי רמב"ם
אסא רייכרט, הלסיס בע"מ
אמנון שבו, Standards of Health
יובל שחר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אבי שרפי, הרקיע הרביעי (ASB)

ועדת ארגון:
יו”ר ועדת הארגון: חיים חקלאי, אגף למחשוב, משרד הבריאות
תקוה ארבל, ארבל שירותי יעוץ
אסא רייכרט, הלסיס בע”מ

ועדת פרסום ומדיה:
יו”ר ועדת פרסום ומדיה: יודי אסקוף, אסק מדיק בע”מ
אבי שרפי, הרקיע הרביעי (ASB)

ועדת חסויות:
יו"ר ועדת חסויות: פיליפ ליבמן, Early Partners
מרים טלבי, חברת בינת