08:00 – 09:00 התכנסות, הרשמה וביקור בתערוכה
09:00 – 09:20  דברי פתיחה וברכות
09:20 – 10:30 מליאת פתיחה
10:30 – 11:00 הפסקת קפה וביקור בתערוכה
11:00 – 12:20 הרצאות במושבים מקבילים
12:20 – 13:40 הרצאות במושבים מקבילים
13:40 – 14:25 ארוחת צהריים וביקור בתערוכה
14:25 – 14:55 מליאת צהריים
14:55 – 16:15 הרצאות במושבים מקבילים
16:15 – 16:40 הפסקה מתוקה
16:40 – 17:30 מליאת סיכום וחלוקת פרסים